اقتصاد کارآفرینی

اقتصاد کارآفرینی

مقدمه: این متن مقدمه ای، غیر فنی، یک دیدگاه بازتابی از آنچه که اقتصاد به درک ما از کارآفرینی و اقتصاد کارآفرینی اضافه می کند ارائه می دهد. این برنامه در درجه اول برای نشان دادن چند سوال تحقیقی جالب ادامه مطلب…

https://www.encyclopedia.com

مباحث کلی تجارت الکترونیک

مقدمه: تجارت الکترونیک که گاهی اوقات به عنوان تجارت اینترنتی شناخته می شود اصطلاحی است که عموما برای توصیف فعالیت انجام کسب و کار در اینترنت استفاده می شود. هر چند تنها به این موضوع منحصر نمی شود و می ادامه مطلب…

محرومیت مشارکتی: اثر فرهنگی ناخواسته نوآوری های دموکراتیک محلی

محرومیت مشارکتی: اثر فرهنگی ناخواسته نوآوری های دموکراتیک محلی

چکیده: بیشتر تحقیقات در مورد فرآیندهای مشارکتی بر تأثیرات مثبت این موسسات در روابط بین مقامات دولتی و جامعه مدنی تاکید دارند. مقاله محرومیت مشارکتی: اثر فرهنگی ناخواسته نوآوری های دموکراتیک محلی، یک محصول منفی را که توجه کمتری را ادامه مطلب…

تجزیه و تحلیل ریسک عملیاتی مبتنی بر داده ها در تدارکات تجارت الکترونیک

تجزیه و تحلیل ریسک عملیاتی مبتنی بر داده ها در تدارکات تجارت الکترونیک

چکیده: کارآیی تدارکات تجارت الکترونیک (ECL) امروزه عامل اصلی موفقیت شرکتهای تجارت الکترونیک در بازار رقابتی شده است. با این حال، کار ECL پیچیده و نسبت به بسیاری از خطرات آسیب پذیر است که به شدت عملکرد آن را تهدید ادامه مطلب…

تجزیه و تحلیل شبکه کانتر مشترک (Joint Contour Net Analysis) برای شناسائی ویژگی در داده های کرومودینامیکس کوانتومی مشبک

چکیده: در مقاله تجزیه و تحلیل شبکه کانتر مشترک (Joint Contour Net Analysis) برای شناسائی ویژگی در داده های کرومودینامیکس کوانتومی مشبک، ما استفاده از الگوریتم های توپولوژیکی چند متغیره برای تحلیل و تفسیر داده های کرومادینامیکس کوانتومی مشبک (QCD) ادامه مطلب…

تجزیه و تحلیل دستکاری مرورها به صورت پویا و تاثیر آن در درآمد باکس آفیس فیلم

چکیده: ما در مقاله تجزیه و تحلیل دستکاری مرورها به صورت پویا و تاثیر آن در درآمد باکس آفیس فیلم، رفتار دستکاری پویای بازنگری ها برای فیلم ها و تاثیرات آن بر درآمد باکس آفیس را بررسی می کنیم. برای ادامه مطلب…

فرآیند کارآفرینی

مقدمه: فرایند کارآفرینی مجموعه ای از مراحل و رویدادهایی است که از یکدیگر پیروی می کنند. این مراحل روند کارآفرینی عبارتند از: ایده یا مفهوم کسب و کار و رویدادی که باعث عملیات، پیاده سازی و رشد می شود. کارآفرینی ادامه مطلب…

ارزیابی نیات در استفاده از مرور وبسایت و رفتار خرید پس از مطالعه این مرورها

چکیده: Yelp یک وبسایت مرور مشتریان برخط مشهور است. ادبیات علمی محدود در Yelp نشان می دهد که در شرایط خاص مصرف کنندگان این مرورها را ارزیابی خواهند کرد و نتایج بررسی هایشان را نیز به دیگران ارائه خواهند داد. ادامه مطلب…

جغرافیای استارت-آپ ها در سوئد. نقش سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و تراکم

چکیده: در دانشگاه ها و همچنین در محافل سیاسی، پژوهش در فعالیت های کارآفرینی از جمله در تحقیق. جغرافیای استارت-آپ ها در سوئد. نقش سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و تراکم. درنقطه مرکزی توسعه منطقه ای قرار می گیرند. با این ادامه مطلب…

تحقیقات تجارت الکترونیک

الگوریتم توصیه های تجارت الکترونیک مبتنی بر سناریو بر اساس علاقه مشتری در محیط اینترنت اشیاء

چکیده: الگوریتم توصیه های تجارت الکترونیک مبتنی بر سناریو بر اساس علاقه مشتری در محیط اینترنت اشیاء. همراه با توسعه تجارت موبایلی، آگاهی های موقعیتی و اینترنت اشیاء، مرزهای تجارت الکترونیک به طور وسیعی گسترش یافته است و این موضوع ادامه مطلب…