المنت article در HTML5

المنت article در HTML5

مقدمه: المنت article در HTML5 یک بخش خود-بسنده و مستقل از محتوا است که جداگانه از باقی صفحه یا سایت می تواند مورد استفاده قرار گیرد و منتشر شود. این بخش می تواند یک پست فروم، یک مجله یا مقاله روزنامه، یک نوشته وبلاگ، یک کامنت، یک ویجت یا گجت ادامه مطلب…