مقدمه ای بر ASP.NET

مقدمه ای بر ASP.NET

مقدمه: مقدمه ای بر ASP.NET به بیان چیستی و برشمردن کلیات موارد مورد کاربرد این چارچوب برنامه نویسی خواهد پرداخت. در این مقاله تمام عناصر اساسی ASP.NET را که مبتدیان برای شروع کار با این چارچوب لازم است بدانند پوشش خواهیم داد. ASP.NET یک چارچوب اپلیکیشن وب است که مایکروسافت ادامه مطلب…