مقدمه ای بر جاوا

مقدمه ای بر جاوا

مقدمه: در مقاله مقدمه ای بر جاوا به تشریح چیستی و موارد مورد کاربرد آن خواهیم پرداخت و نمایی کلی از جاوا را نمایش خواهیم داد. جاوا یک زبان برنامه نویسی کامپیوتری مبتنی بر شی گرایی، مبتنی بر کلاس، متقارن، امن و همه منظوره است. این تکنولوژی به طور گسترده ادامه مطلب…