MYSQL

پایگاه داده MYSQL

مقدمه: در یک توضیح مختصر می خواهیم بپردازیم به اینکه پایگاه داده MYSQL چیست، با چه زبانی نوشته شده است و در نهایت اینکه تنها یک پایگاه داده است یا یک زبان هم می تواند باشد. MYSQL با چه زبانی نوشته شده است؟ MySQL در C و C ++ نوشته ادامه مطلب…