https://www.encyclopedia.com

مباحث کلی تجارت الکترونیک

مقدمه: تجارت الکترونیک که گاهی اوقات به عنوان تجارت اینترنتی شناخته می شود اصطلاحی است که عموما برای توصیف فعالیت انجام کسب و کار در اینترنت استفاده می شود. هر چند تنها به این موضوع منحصر نمی شود و می تواند تمامی موارد استفاده از تجهیزات الکترونیکی در تجارت را ادامه مطلب…

محرومیت مشارکتی: اثر فرهنگی ناخواسته نوآوری های دموکراتیک محلی

محرومیت مشارکتی: اثر فرهنگی ناخواسته نوآوری های دموکراتیک محلی

چکیده: بیشتر تحقیقات در مورد فرآیندهای مشارکتی بر تأثیرات مثبت این موسسات در روابط بین مقامات دولتی و جامعه مدنی تاکید دارند. مقاله محرومیت مشارکتی: اثر فرهنگی ناخواسته نوآوری های دموکراتیک محلی، یک محصول منفی را که توجه کمتری را به خود جلب کرده است تحلیل می کند: محرومیت مشارکتی. ادامه مطلب…

تجزیه و تحلیل ریسک عملیاتی مبتنی بر داده ها در تدارکات تجارت الکترونیک

تجزیه و تحلیل ریسک عملیاتی مبتنی بر داده ها در تدارکات تجارت الکترونیک

چکیده: کارآیی تدارکات تجارت الکترونیک (ECL) امروزه عامل اصلی موفقیت شرکتهای تجارت الکترونیک در بازار رقابتی شده است. با این حال، کار ECL پیچیده و نسبت به بسیاری از خطرات آسیب پذیر است که به شدت عملکرد آن را تهدید می کند. درک روشنی از این خطرات برای انجام اقدامات ادامه مطلب…

تجزیه و تحلیل دستکاری مرورها به صورت پویا و تاثیر آن در درآمد باکس آفیس فیلم

چکیده: ما در مقاله تجزیه و تحلیل دستکاری مرورها به صورت پویا و تاثیر آن در درآمد باکس آفیس فیلم، رفتار دستکاری پویای بازنگری ها برای فیلم ها و تاثیرات آن بر درآمد باکس آفیس را بررسی می کنیم. برای انجام این کار، ما بررسی الگوهای توزیع چندین نوع بررسی، ادامه مطلب…

فرآیند کارآفرینی

مقدمه: فرایند کارآفرینی مجموعه ای از مراحل و رویدادهایی است که از یکدیگر پیروی می کنند. این مراحل روند کارآفرینی عبارتند از: ایده یا مفهوم کسب و کار و رویدادی که باعث عملیات، پیاده سازی و رشد می شود. کارآفرینی به دلیل اثرات قابل توجه آن در سطح کلان و ادامه مطلب…

ارزیابی نیات در استفاده از مرور وبسایت و رفتار خرید پس از مطالعه این مرورها

چکیده: Yelp یک وبسایت مرور مشتریان برخط مشهور است. ادبیات علمی محدود در Yelp نشان می دهد که در شرایط خاص مصرف کنندگان این مرورها را ارزیابی خواهند کرد و نتایج بررسی هایشان را نیز به دیگران ارائه خواهند داد. ما تعدادی از متغیرها را برای تعیین ارتباط با اهداف ادامه مطلب…

جغرافیای استارت-آپ ها در سوئد. نقش سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و تراکم

چکیده: در دانشگاه ها و همچنین در محافل سیاسی، پژوهش در فعالیت های کارآفرینی از جمله در تحقیق. جغرافیای استارت-آپ ها در سوئد. نقش سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و تراکم. درنقطه مرکزی توسعه منطقه ای قرار می گیرند. با این حال، عوامل جغرافیایی مانند شهرنشینی و محیطی اغلب در این ادامه مطلب…

تحقیقات تجارت الکترونیک

الگوریتم توصیه های تجارت الکترونیک مبتنی بر سناریو بر اساس علاقه مشتری در محیط اینترنت اشیاء

چکیده: الگوریتم توصیه های تجارت الکترونیک مبتنی بر سناریو بر اساس علاقه مشتری در محیط اینترنت اشیاء. همراه با توسعه تجارت موبایلی، آگاهی های موقعیتی و اینترنت اشیاء، مرزهای تجارت الکترونیک به طور وسیعی گسترش یافته است و این موضوع ما را وارد محدوده داده های بزرگ اطلاعات کسب و ادامه مطلب…