ارتباط داده ها و شبکه کامپیوتری (DCN)

ارتباط داده ها و شبکه کامپیوتری (DCN)-مرور کلی

مقدمه: در مقاله ارتباط داده ها و شبکه کامپیوتری (DCN)-مرور کلی به بررسی و مرور کلی بر موارد مذکور پرداخته و و آنها را تشریح خواهیم نمود. سیستمی از کامپیوتر های بهم پیوسته و لوازم جانبی کامپیوتری مانند چاپگرها، شبکه کامپیوتری نامیده می شوند. این ارتباط بین کامپیوتر ها باعث ادامه مطلب…