مروری بر تجزیه و تحلیل بیگ-دیتا

مروری بر تجزیه و تحلیل بیگ-دیتا

در مقاله مروری بر تجزیه و تحلیل بیگ-دیتا به مباحث کلی مطرح در این حوزه جدید و مهم تجزیه و تحلیل بیگ-دیتا می پردازیم و در مقالات بعدی در این مورد به بررسی جزئیات این مباحث خواهیم پرداخت. در ابتدا لازم ذکر کنیم که این آموزش شامل این مقاله و ادامه مطلب…

بازنگری در عملیات تحقیقی سیستم های اطلاعاتی در عصر بزرگ-داده ها

بازنگری در عملیات تحقیقی سیستم های اطلاعاتی در عصر بزرگ-داده ها

عناوین مهم: *فراوانی بزرگ-داده ها (Big data) در تقابل با دهه ها کمبود داده های تحقیقاتی در سیستم های اطلاعاتی در بازنگری در عملیات تحقیقی سیستم های اطلاعاتی در عصر بزرگ-داده ها *هدف این مقاله بررسی این موضوع است که عملیات های تحقیقاتی چگونه می توانند با دورانی از بزرگ-داده ادامه مطلب…

تجزیه و تحلیل شبکه کانتر مشترک (Joint Contour Net Analysis) برای شناسائی ویژگی در داده های کرومودینامیکس کوانتومی مشبک

چکیده: در مقاله تجزیه و تحلیل شبکه کانتر مشترک (Joint Contour Net Analysis) برای شناسائی ویژگی در داده های کرومودینامیکس کوانتومی مشبک، ما استفاده از الگوریتم های توپولوژیکی چند متغیره برای تحلیل و تفسیر داده های کرومادینامیکس کوانتومی مشبک (QCD) را نشان می دهیم. شبکه QCD یک رشته تحقیقات فیزیک ادامه مطلب…