تجزیه و تحلیل دستکاری مرورها به صورت پویا و تاثیر آن در درآمد باکس آفیس فیلم

چکیده: ما در مقاله تجزیه و تحلیل دستکاری مرورها به صورت پویا و تاثیر آن در درآمد باکس آفیس فیلم، رفتار دستکاری پویای بازنگری ها برای فیلم ها و تاثیرات آن بر درآمد باکس آفیس را بررسی می کنیم. برای انجام این کار، ما بررسی الگوهای توزیع چندین نوع بررسی، ادامه مطلب…