شما در اینجا هستید: خانه » منابع اندروید

منابع اندروید

اندروید

سازماندهی و دسترسی به منابع اندروید

مقدمه: در مقاله سازماندهی و دسترسی به منابع اندروید به شما توضیح می دهیم که چگونه می توانید منابع اپلیکیشن خود را سازماندهی کنید، منابع جایگزین را مشخص کنید و به اپلیکیشن های خود دسترسی داشته باشید. موارد بسیار زیادی… ادامه »سازماندهی و دسترسی به منابع اندروید