سازماندهی و دسترسی به منابع اندروید

سازماندهی و دسترسی به منابع اندروید

مقدمه: در مقاله سازماندهی و دسترسی به منابع اندروید به شما توضیح می دهیم که چگونه می توانید منابع اپلیکیشن خود را سازماندهی کنید، منابع جایگزین را مشخص کنید و به اپلیکیشن های خود دسترسی داشته باشید. موارد بسیار زیادی وجود دارد که برای ساخت یک اپلیکیشن خوب اندروید استفاده ادامه مطلب…