شما در اینجا هستید: خانه » ریسک های عملیاتی

ریسک های عملیاتی

تجارت الکترونیک

تجزیه و تحلیل ریسک عملیاتی مبتنی بر داده ها در تدارکات تجارت الکترونیک

چکیده: مقاله تجزیه و تحلیل ریسک عملیاتی مبتنی بر داده ها در تدارکات تجارت الکترونیک به بررسی ریسک عملیاتی در این زمینه پرداخته است. کارآیی تدارکات تجارت الکترونیک (ECL) امروزه عامل اصلی موفقیت شرکتهای تجارت الکترونیک در بازار رقابتی شده… ادامه »تجزیه و تحلیل ریسک عملیاتی مبتنی بر داده ها در تدارکات تجارت الکترونیک