مقدمه ای بر یادگیری ماشین

مقدمه ای بر یادگیری ماشین

مقدمه: در مقاله مقدمه ای بر یادگیری ماشین به بیان کلیات مباحث مطرح در این حوزه گسترده و به روز جهان فناوری اطلاعات خواهیم پرداخت و مثال هایی از آن را ذکر خواهیم نمود. امروزه هوش مصنوعی (AI) به مراتب فراتر از کاربرد آن در محاسبات بلاکچین و کوانتومی است. ادامه مطلب…

فناوری اطلاعات (IT)

فناوری اطلاعات (IT)

مقدمه: فناوری اطلاعات (IT) استفاده از هر گونه رایانه، ذخیره سازی، شبکه و دیگر دستگاه های فیزیکی، زیرساخت ها و فرایندها برای ایجاد، پردازش، ذخیره، حفاظت و مبادله انواع داده های الکترونیکی است. به طور معمول، فناوری اطلاعات در زمینه عملیات سازمانی به عنوان مخالف با فناوری های شخصی یا ادامه مطلب…