کارآفرینی و نوآوری های فناوری اطلاعات

کارآفرینی و نوآوری های فناوری اطلاعات

مقدمه: این یک واقعیت به طور گسترده ای شناخته شده است که کارآفرینان و فناوری اطلاعات (IT) تبدیل به ستون فقرات اقتصاد جهانی شده اند. نفوذ روزافزون فناوری اطلاعات در جامعه و در بیشتر صنایع / کسب و کارها و نیروهای متحد کارآفرینی، نوآوری و فناوری اطلاعات در اقتصاد مبتنی ادامه مطلب…

اقتصاد کارآفرینی

اقتصاد کارآفرینی

مقدمه: این متن مقدمه ای، غیر فنی، یک دیدگاه بازتابی از آنچه که اقتصاد به درک ما از کارآفرینی و اقتصاد کارآفرینی اضافه می کند ارائه می دهد. این برنامه در درجه اول برای نشان دادن چند سوال تحقیقی جالب و مجموعه ای از روش ها برای پاسخ به آنها ادامه مطلب…

فرآیند کارآفرینی

مقدمه: فرایند کارآفرینی مجموعه ای از مراحل و رویدادهایی است که از یکدیگر پیروی می کنند. این مراحل روند کارآفرینی عبارتند از: ایده یا مفهوم کسب و کار و رویدادی که باعث عملیات، پیاده سازی و رشد می شود. کارآفرینی به دلیل اثرات قابل توجه آن در سطح کلان و ادامه مطلب…

جغرافیای استارت-آپ ها در سوئد. نقش سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و تراکم

چکیده: در دانشگاه ها و همچنین در محافل سیاسی، پژوهش در فعالیت های کارآفرینی از جمله در تحقیق. جغرافیای استارت-آپ ها در سوئد. نقش سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و تراکم. درنقطه مرکزی توسعه منطقه ای قرار می گیرند. با این حال، عوامل جغرافیایی مانند شهرنشینی و محیطی اغلب در این ادامه مطلب…