ارتباط داده ها و شبکه کامپیوتری (DCN)

ارتباط داده ها و شبکه کامپیوتری (DCN)-مرور کلی

مقدمه: در مقاله ارتباط داده ها و شبکه کامپیوتری (DCN)-مرور کلی به بررسی و مرور کلی بر موارد مذکور پرداخته و و آنها را تشریح خواهیم نمود. سیستمی از کامپیوتر های بهم پیوسته و لوازم جانبی کامپیوتری مانند چاپگرها، شبکه کامپیوتری نامیده می شوند. این ارتباط بین کامپیوتر ها باعث ادامه مطلب…

مقدمه ای بر نیاز به امنیت اطلاعات

مقدمه ای بر نیاز به امنیت اطلاعات

مقدمه: در مقاله نیاز به امنیت اطلاعات دلایل چرایی نیاز به امنیت اطلاعات در سازمان و راهکارهای برآوردن این نیاز را خواهیم آموخت. سیستم اطلاعاتی به معنای در نظر گرفتن اقدامات متقابل در دسترس یا کنترل های انگیخته شده از طریق آسیب پذیری های آشکار و تشخیص حوزه ای است ادامه مطلب…