شما در اینجا هستید: خانه » ردیابی داده ها

ردیابی داده ها

مروری بر تجزیه و تحلیل بیگ-دیتا

بازنگری در عملیات تحقیقی سیستم های اطلاعاتی در عصر بزرگ-داده ها

عناوین مهم: *فراوانی بزرگ-داده ها (Big data) در تقابل با دهه ها کمبود داده های تحقیقاتی در سیستم های اطلاعاتی در بازنگری در عملیات تحقیقی سیستم های اطلاعاتی در عصر بزرگ-داده ها *هدف این مقاله بررسی این موضوع است که… ادامه »بازنگری در عملیات تحقیقی سیستم های اطلاعاتی در عصر بزرگ-داده ها