مقدمه ای بر HTML

مقدمه ای بر HTML

مقدمه ای بر HTML تشریح می نماید: HTML چیست؟ HTML زبان نشانه گذاری استاندارد برای ایجاد صفحات وب است. *HTML مخفف زبان نشانه گذاری فرا متنی است (Hyper Text Markup Language) *.HTML ساختار صفحات وب را بر اساس نشانه گذاری تشریح می کند. *المنت های HTML بلوک های ساختمان صفحات ادامه مطلب…

مقدمه ای بر HTML

HTML چیست؟

مقدمه: HTML یک زبان رایانه ای است که برای ایجاد وب سایت طراحی شده است. سپس این وبسایت ها توسط هر کسی که به اینترنت متصل است مشاهده می شوند. یادگیری آن نسبتا آسان است، زیرا اساسا بیشتر افراد در یک جلسه آموزشی می توانند مفاهیم اساسی آن را یاد ادامه مطلب…