فرایند طراحی وب

فرایند طراحی وبسایت

مقدمه: این مقاله تلاش می کند تا نشان دهد که چگونه فرایند طراحی وبسایت می تواند افکار توسعه دهنده را سازماندهی کند، یک جدول زمانی پروژه را سریعتر و یک کسب و کار آزاد را برای رشد آماده کند. اول از همه، دقیقا یک فرآیند چیست؟ یک فرآیند طراحی وب، ادامه مطلب…