شما در اینجا هستید: خانه » بودجه مشارکتی

بودجه مشارکتی

تجارت الکترونیک

محرومیت مشارکتی اثر فرهنگی ناخواسته نوآوری های دموکراتیک محلی

چکیده: در مقاله محرومیت مشارکتی اثر فرهنگی ناخواسته نوآوری های دموکراتیک محلی به بررسی محرومیت مشارکتی و عوامل و اثرات آن پرداخته شده است. بیشتر تحقیقات در مورد فرآیندهای مشارکتی بر تأثیرات مثبت این موسسات در روابط بین مقامات دولتی… ادامه »محرومیت مشارکتی اثر فرهنگی ناخواسته نوآوری های دموکراتیک محلی