شما در اینجا هستید: خانه » بررسی های تأیید شده

بررسی های تأیید شده

تجارت الکترونیک

تجزیه و تحلیل دستکاری مرورها به صورت پویا و تاثیر آن در درآمد باکس آفیس فیلم

چکیده: در مقاله تجزیه و تحلیل دستکاری مرورها به صورت پویا و تاثیر آن در درآمد باکس آفیس فیلم به بررسی دستکاری مرور ها و تأثیر آنها پرداخته شده است. ما در مقاله تجزیه و تحلیل دستکاری مرورها به صورت… ادامه »تجزیه و تحلیل دستکاری مرورها به صورت پویا و تاثیر آن در درآمد باکس آفیس فیلم