آبتین ارتباط ایرانیان

برنامه نویسی، طراحی وبسایت، شبکه های کامپیوتری

خدمات ما

حرفه ای

برنامه نویسی، طراحی وبسایت، شبکه های کامپیوتری

مشاوره ای

ارائه خدمت در زمینه راهکارهای تجارت الکترونیک

تحقیق و توسعه

ترجمه و تألیف مقالات علمی مربوط به زمینه فعالیت

تماس با ما

با ما در تماس باشید.

ghorbanipoors@gmail.com

siamakghorbanipoor@gmail.com

abtin@businessconsultation.ir

09139802348

09923727095

09377482327